Stichting Borne Duurzaam heeft een nieuwe voorzitter!

By | 23 april 2014
Even voorstellen: Ton Remmers
Per 1 april 2014 heeft het bestuur van de stichting Borne Duurzaam! mij unaniem aangewezen als voorzitter en opvolger van Roelof Jan Naaktgeboren. Ik ben daar erg blij mee. Het is mijn ambitie om Borne Duurzaam! als platform en koepelorganisatie voor duurzame initiatieven in Borne verder te ontwikkelen en smoel te geven. Mijn directe relatie met duurzaamheid dateert al we er uit 2006. Bij de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) in Enschede werd ik projectleider voor het project Kernleerplan “Leren voor Duurzame Ontwikkeling”.  Duurzaam denken, duurzaam handelen, duurzaam beslissen, duurzaam leven horen thuis in de kern van het onderwijs. Niet alleen in Nederland, maar mondiaal. ‘Duurzaam’ is immers niet alleen een Nederlands begrip. Vanuit mijn werkzaamheden bij SLO ben ik dan ook een aantal jaren bestuurslid geweest van het mondiale onderwijsnetwerk ENSI. Dat netwerk richt zich op het ontwikkelen en invoeren van op duurzaamheid gerichte onderwijsprojecten. Op vrijwillige basis ben ik nog steeds bij dit netwerk betrokken door hen te ondersteunen bij de opzet van internationale projecten. Momenteel bereid ik een project voor dat zich richt op duurzaamheid als kernbegrip in het beroepsonderwijs.Misschien even iets over mijzelf: ik ben geboren in Groningen (1949) en heb daar onderwijspsychologie gestudeerd. Na een aantal jaren in het vormingswerk te hebben gewerkt ben ik vooral werkzaam geweest op het terrein van onderwijsbestuur en –beleid. Daarnaast en daarbinnen heb ik diverse bestuursfuncties vervuld, zowel op landelijk en provinciaal niveau als binnen de Bornse gemeenschap. Momenteel heb ik zitting in de Bestuurscommissie Lichamelijke Opvoeding en Sport (BLOS) van de gemeente Borne, in het Partnercomité Borne Rheine en nu dus in het bestuur van de stichting Borne Duurzaam! En vanuit deze laatste fu nctie wil ik mijn inzet voor een duurzame wereld van morgen naar het Bornse niveau vertalen.
Ton Remmers.portretje Ton
Als bestuur willen wij Roelof-Jan ontzettend bedanken voor zijn inzet als voorzitter van de stichting en zijn blij dat hij gewoon bij ons blijft als Algemeen Bestuurslid!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *