Bee-One

Met BEE-One willen we zonne-energie bereikbaar maken voor mensen die geen geschikt dak hebben. In hoofdzaak richten we ons op mensen in het beschermde dorpsgezicht Oud Borne. Hiervoor leggen wij een installatie aan van ongeveer 55.000 Wattpiek op een bestaand dak in de bebouwde kom van Borne. Burgers van Borne kunnen hierin een aandeel kopen. De groene stroom wordt verkocht aan een energiebedrijf en de deelnemers krijgen korting op de prijs van elektriciteit. Met dit project willen we aantonen dat het kan.

Visie achter Bee-One

Het historisch centrum van Borne heeft sinds 1991 het predikaat “beschermd dorpsgezicht”. Hierdoor gelden er wettelijke beperkingen voor het plaatsen van zonnepanelen. De gemeente en de belangenvereniging Oud Borne zijn van mening dat de (zichtbare) aanwezigheid van zonnepanelen afbreuk doet aan het historisch karakter van het gebied.

Omdat in Oud Borne wel de wens bestaat om (zonne)energie op te wekken, is eind 2012 het idee geboren om,  op een locatie waar zonnepanelen niet misstaan, een zonne-park aan te leggen en de stroom te leveren aan mensen in Oud Borne die dit willen. Dit was tot 1 januari 2014 financieel niet aantrekkelijk, omdat de kostprijs van de geproduceerde elektriciteit voor particulieren te hoog werd door de wettelijke verplichting om energiebelasting te heffen. In 2014 is de wetgeving veranderd en geldt voor de opgewekte stroom een korting op de energiebelasting. Hiermee wordt het mogelijk voor inwoners van (Oud) Borne om rendabel te investeren in zonnepanelen elders in Borne.

Borne Energie gaat dit mogelijk maken via het project Bee One. Bee-One staat voor Bornse eigen energiecentrale nummer 1. De belangrijkste betekenis van deze afkorting is dat het de eerste energie centrale is van Borne Energie. Verder vormt de fonologische uitspraak in het Engels een aansporing om een eenheid te vormen. Ook komt de bij (Engels = Bee) terug in het wapen van Borne.  De bijen in het wapen verwijzen naar de beoefening van de bijenteelt. Van oudsher is Twente een imkerland. In de beeldende kunst is de bij het symbool van volksvlijt en saamhorigheid. Deze aspecten komen terug in de Bornse samenleving van nu. De naam van het eerste project van Borne energie gaat uit van deze kernwaarden.

Het project

Het project BEE-One betreft de aanleg van een photovoltaische-installatie met een vermogen van 55.200 Wattpiek op een bestaand dak in de bebouwde kom van Borne. De groene stroom en de bijbehorende garanties van oorsprong worden verkocht aan een energiebedrijf. De leden van de coöperatie kunnen gebruik maken van de korting op de energiebelasting die op grond van de productie van de installatie in mindering mag worden gebracht op de energierekening. De investering wordt opgebracht door leden van de coöperatie Borne Energie die, naar rato van hun investering, een deel van de geproduceerde kWh van de installatie kunnen opvoeren om gebruik te maken van de korting op de energiebelasting. In de meeste gevallen wordt deze korting op het eigen verbruik toegepast. Maar het is mogelijk om de verlaging door te geven aan andere leden van de coöperatie.

De deelnemers in de installatie krijgen naast de korting op de energiebelasting, ook een deel van de opbrengsten van de verkoop van de groene stroom.  Op deze manier verdienen ze hun investering in de loop van de levensduur van de installatie terug en halen een rendement op hun investering.

Uitgangspunt is dat het project gefinancierd wordt door de afnemers van de elektriciteit. Deelname aan Bee-One is vooral bedoeld voor mensen die wel willen, maar niet kunnen investeren in zonne-energie van eigen dak. Een belangrijke doelgroep vormen de inwoners van Oud Borne. Deze mensen mogen en willen veelal geen zonnepanelen op hun dak plaatsen. Borne Energie en BEE-One zorgen ervoor dat zij toch  gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die zonne-energie biedt.

Naast inwoners van Oud Borne, kunnen mensen deelnemen die een woning hebben in de postcoderoos rondom de zonne-centrale. Het zoekgebied voor de zonne-centrale ligt in het postcodegebied 7621 (centrum Borne). Dit betekent dat alle wijken van het dorp Borne in de postcoderoos liggen. Voor mensen die zelf over een dak beschikken dat geschikt is voor zonnepanelen is het financieel aantrekkelijker om op dit dak zelf panelen te plaatsen. Dit perkt de doelgroep in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *