CJV Borne plaatst zonnepanelen met subsidie van de provincie Overijssel

By | 7 oktober 2013

Op 27 september is het nieuwe clubgebouw van CJV Borne voorzien van 34 zonnepanelen die jaarlijks ruim 6500 kWh elektriciteit moeten gaan leveren. De zonnepanelen wekken genoeg energie op voor twee huishoudens, bestaande uit vier personen. Dit zorgt er dus voor dat CJV Borne nu volledig zelfvoorzienend is in het elektriciteitsgebruik. De investering in de panelen is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Stichting Borne Duurzaam!. Borne Duurzaam heeft een deel van de subsidie, die zij van de provincie Overijssel heeft gekregen voor het stimuleren van zonne-energie, gereserveerd voor Bornse verenigingen die hun energierekening willen verlagen.

Het nieuwe clubhuis van het CJV afdeling Borne, dat in maart 2013 officieel in gebruik is genomen , is al relatief energiezuinig. Met de geplaatste zonnepanelen kan CJV nu haar eigen elektriciteit opwekken en heeft daarmee geen last meer van prijsstijgingen van elektriciteit. Hiermee worden de vaste lasten van de vereniging verlaagd. Iets dat in tijden van teruglopende steun van de overheid een belangrijk punt is. Daarbij is het een aantrekkelijke investering met een snelle terugverdientijd. CJV Borne heeft daarmee een maatschappelijke duurzame keuze naar de toekomst gemaakt, hetgeen aansluit bij hun, volledig op vrijwilligers gedreven, jeugd- en jongerenwerk.

De aanschaf van de panelen is mede mogelijk gemaakt omdat CJV gebruik kon maken van de subsidie die Stichting Borne Duurzaam in maart 2012 heeft aangevraagd bij de provincie Overijssel. De stichting is opgericht om, samen met mensen en organisaties uit Borne, de gemeente Borne te verduurzamen door projecten te starten gericht op een duurzamere energievoorziening, sociale samenhang en maatschappelijk verantwoord werken en ondernemen.

CJV Borne is de eerste vereniging die daadwerkelijk tot aanschaf is overgegaan. Stichting Borne Duurzaam heeft er voor gezorgd dat CJV zo’n 15% van de kosten van aanschaf en installatie gesubsidieerd krijgt. De kosten zijn hiermee nog sneller terugverdiend en daarbij is vanaf 27 september CJV in principe jarenlang geen geld meer kwijt aan het verbruik van elektriciteit.