Over Ons

Onze Visie

Borne_farbeWij zijn Platform Borne Duurzaam en onze ambitie is om alle Bornenaren kennis te laten maken & bewust te laten worden met het thema duurzaamheid.
Met de volgende quote in het achterhoofd: “We hebben de aarde niet geërfd van onze voorouders, maar in bruikleen gekregen van onze kleinkinderen”, wil Borne Duurzaam er alles aan doen om Borne, maar ook de rest van de wereld, leefbaar te kunnen houden voor volgende generaties.

Onze Missie

‘Gezamenlijk een duurzaam Borne creëren dat als een goed voorbeeld kan dienen voor alle dorpen en steden in Nederland.’

Als Stichting Borne Duurzaam willen we dit bereiken door middel van:

  • Informeren
  • Inspireren
  • Stimuleren
  • Ondersteunen
  • Verbinden
  • Bundelen
  • Innoveren

Wij zijn een onafhankelijk initiatief, voor en door actieve duurzame Bornenaren. Met onze ondersteunende functie hebben we als doel dat meer inwoners van Borne in 2030 zoveel mogelijk weten over duurzaam leven en daarom duurzamer gaan leven.  Om krachten te bundelen zijn we daarom eind november 2013 convenantspartner geworden van het project ‘Mijn Borne 2030’.

Als Stichting Borne Duurzaam willen wij duidelijkheid scheppen rondom het thema ‘duurzaamheid’. We willen het herkenbaar maken, mensen aanzetten tot denken en zorgen dat iedereen begrijpt wat duurzaam leven inhoudt.

Geschiedenis

Stichting Borne Duurzaam is opgericht naar aanleiding van de deelname van ‘Duurzaam Oldhof’ aan het provinciale project Duurzame Dorpen in 2011. Het initiatief is destijds niet doorgedrongen tot de finaleronde van het project. Het gaf echter wel het vertrouwen om in Borne ook met duurzame ontwikkeling aan de slag te gaan.

Actueel bestuur

Stichting Borne Duurzaam heeft een gevarieerd bestuur en hier stellen we ons even aan u voor!

Voorzitter: Ton Remmersportretje Ton

Misschien even iets over mijzelf: ik ben geboren in Groningen (1949) en heb daar onderwijspsychologie gestudeerd. Na een aantal jaren in het vormingswerk te hebben gewerkt ben ik vooral werkzaam geweest op het terrein van onderwijsbestuur en –beleid. Daarnaast en daarbinnen heb ik diverse bestuursfuncties vervuld, zowel op landelijk en provinciaal niveau als binnen de Bornse

gemeenschap. Momenteel heb ik zitting in de Bestuurscommissie Lichamelijke Opvoeding en Sport (BLOS) van de gemeente Borne, in het Partnercomité Borne Rheine en nu dus in het bestuur van de stichting Borne Duurzaam! En vanuit deze laatste functie wil ik mijn inzet voor een duurzame wereld van morgen naar het Bornse niveau vertalen.

Secretaris: Mariska Kamphuis

Mariska Kamphuis

“Mariska Kamphuis, 42 jaar en woonachtig in Borne. Ik ben echtgenote van Rob, moeder van Mike, HR Manager bij Hilding Anders Nederland en sinds september secretaris bij Borne Duurzaam. Duurzaamheid is een breed onderwerp, maar in welke vorm dan ook, het begint altijd bij jezelf. Daarin wil ik graag via de stichting anderen inspireren, motiveren en activeren.”

 

 

Communicatie & PR: vacature

 

Penningmeester: Roelof-Jan Naaktgeboren

Roelof-Jan Naaktgeboren woont samen met Joke en zijn twee kinderen Renske en Steven in ‘t Olthof in Borne. In 2011 heeft hij met een aantal anderen in die wijk mee gedaan aan “Duurzaamste Dorp van Overijssel” met hetP1000202 (3) plan DOLF: ´t Oldhof Aangenaam Duurzaam. Hieruit is in het voorjaar 2012 de Stichting Borne Duurzaam ontstaan. Sinds de oprichting van de stichting in maart 2012 tot april 2014 was hij voorzitter van Borne Duurzaam!; sinds die tijd is hij algemeen bestuurslid.In het dagelijks leven werkt hij als adviseur duurzame ontwikkeling in zijn bedrijf Naaktgeboren Advies onder het motto `Samenwerken in Duurzaamheid´.

Roelof-Jan is actief bij Borne Duurzaam omdat hij in de samenleving in Borne unieke kansen ziet om te laten zien dat duurzaamheid niet moeilijk hoeft te zijn.

 

Algemeen bestuurslid: Arjan Bijker

Nader informatie volgt.