Missie en Visie

By | 15 april 2015

Wij zijn Platform Borne Duurzaam en onze ambitie is om alle Bornenaren kennis te laten  maken & bBorne Duurzaam Banner 3ewust  te laten worden met het thema duurzaamheid. Met de volgende quote in  het achterhoofd: “We hebben de aarde niet geërfd van onze voorouders, maar in bruikleen  gekregen van onze kleinkinderen”, wil Borne Duurzaam er alles aan doen om Borne, maar  ook de rest van de wereld, leefbaar te kunnen houden voor volgende generaties.

 

Onze Missie

‘Gezamenlijk een duurzaam Borne creëren dat als een goed voorbeeld kan dienen voor alle dorpen en steden in Nederland.’

Als Platform Borne Duurzaam willen we dit bereiken door middel van:

  • Informeren
  • Inspireren
  • Stimuleren
  • Ondersteunen
  • Verbinden
  • Bundelen
  • Innoveren

Wij zijn een onafhankelijk initiatief, voor en door actieve duurzame Bornenaren. Met onze ondersteunende functie hebben we als doel dat meer inwoners van Borne in 2030 zoveel mogelijk weten over duurzaam leven en daarom duurzamer gaan leven.  Om krachten te bundelen zijn we daarom eind november 2013 convenantspartner geworden van het project ‘Mijn Borne 2030’.

Als Platform Borne Duurzaam willen wij duidelijkheid scheppen rondom het thema ‘duurzaamheid’. We willen het herkenbaar maken, mensen aanzetten tot denken en zorgen dat iedereen begrijpt wat duurzaam leven inhoudt.

 

Born(e) to be green!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *